NL / FR
allergie op school wedstrijd social media affiche

Wedstrijd

En de Winnaars zijn...

1 ste plaats: Het Heilige drievuldigheidscollege Leuven!

eerste plaats screenshot

http://www.heilige-drievuldigheidscollege.be/

Proficiat met jullie ‘Allergie op school campagne’

bekijk de winnende campagne hier.

Gedeelde derde plaats!

derde plaats

GBS Kraainem met de petitiecampagne voor EpiPen

VBS De Bergop Tiegem Voedselallergie in de praktijk, samen leven met allergie

Vrije basisschool De Pepel; Voorlichtingsboekje voor kleuters en peuters Nono en de paashaas

Lyceum Aalst; Facebook en youtube campagne

Het was een zeer moeilijke opgave voor de jury, maar na lange deliberatie kwam men eensgezind met de winnaars voor de dag. Omdat vele deelnames aan elkaar gewaagd waren besloot de jury om geen tweede prijs toe te kennen maar wel een gedeelde derde.

bekijk hier de affiche

Wedstrijdreglement:

 1. Aan de wedstrijd op www.allergieopschool.be kunnen enkel leerlingen deelnemen van de lagere en secundaire leerjaren en dit van om het even welke richting.

 2. Deelname aan deze wedstrijd kan enkel mits goedkeuring van de schooldirectie.

 3. Inschrijving van de deelnemers gebeurt per klas of per school, onder de leiding van een schoolverantwoordelijke van wie de naam en het adres vooraf aan de organisatoren werden meegedeeld. Inschrijvingen moeten volledig zijn en gebeuren enkel via he-mail of via post. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

 4. De wedstrijdjury wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de vzw Allergienet, de vzw Prévention des Allergies en hun partners.

 5. De inrichtende organisaties en hun partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het deelnemen aan de wedstrijd.

 6. De jury zal de winnaars en hun rangschikking bepalen en de prijzen toekennen.

 7. Winnende deelnemers verplichten zich ertoe om een vertegenwoordiger te sturen naar de algemene prijsuitreiking. Zij zullen hier persoonlijk van op de hoogte worden gebracht. Bij het niet verschijnen op de prijsuitreiking zal het prijzengeld worden ingehouden en kan men geen aanspraak meer maken op het gewonnen bedrag.

 8. Verplaatsingen zijn ten koste van de deelnemers.

 9. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk, er is geen beroep mogelijk.

 10. Het prijzengeld van de wedstrijd komt enkel toe aan de deelnemende school en kan nooit uitgekeerd worden aan een individu of een groep.

 11. Er moet bewezen worden dat het prijzengeld wordt besteed ten bate van de school. Bij niet-naleving of verzaken van bewijs binnen een termijn van 12 maanden kan het prijzengeld teruggevorderd worden.

 12. In alle onvoorziene gevallen beslist de Raad van Bestuur van de organiserende vzw’s, eventueel na overleg met de jury.

 13. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de deelnemers deze voorwaarden kennen en aanvaarden.