NL / FR

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder
  • de eigenaar: Allergienet vzw eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u bezoekt en/of bekijkt. Door de pagina te gebruiken/bezoeken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content van ‘allergieopschool.be’is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, allergienet vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud.
 4. Deze website en zijn informatie vervangt geen medische behandeling of diagnose. De inhoud van deze site is puur informatief. Doe steeds beroep op een gekwalificeerde arts.
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.