NL / FR

Over ons

Deze website is het gezamenlijk initiatief van Allergienet vzw en Prévention des Allergies asbl en heeft tot doel zoveel mogelijk informatie aan te reiken rond het thema allergie en school.

Het kan soms een hele uitdaging zijn om ieder individueel allergieprobleem goed te begrijpen. Daarom proberen wij voor iedere doelgroep; jongeren, ouders en onderwijzend personeel concrete informatie aan te bieden die onmiddellijk toepasbaar is. Om de communicatie rond deze problematiek wat eenvoudiger te maken hebben wij het persoonlijk allergie plan ontwikkeld. Een formulier dat je als ouder of jongere gemakkelijker in staat stelt om goed over je allergie te communiceren.

Wij vinden dat kinderen en jongeren met allergie les moeten kunnen volgen in een omgeving die voor hen veilig en gezond is met zo weinig mogelijk allergenen en zoveel mogelijk zuivere lucht. Dat indien nodig hun opleiding kan worden aangepast aan hun situatie. Dat ze niet gestigmatiseerd worden als gevolg van hun allergie. Dat deze kinderen en jongeren in staat moeten zijn om deel te nemen aan alle educatieve en recreatieve activiteiten. Dat ze hun medicatie kunnen gebruiken. Dat schoolpersoneel in staat is om allergische symptomen te herkennen en de juiste handelingen te treffen.